“İş Güvenliği ve Sağlığı”

SPM  Sunger Plastik Ltd. Şti.olarak  (ILO ) Uluslararası Çalışma Örgütü'nde kabul edilen iş koşullarımız mevcut olmakla birlikte işimizde İnsan Hakları standartlarını desteklemekteyiz.

Çalışanlarımızın hak ve özgürlüklerini göz önünde bulundurarak çalışmakta ayrıca sendikalaşma özgürlüğüne saygı duymakta ve desteklemekteyiz..

SPM Şirketi'nin çalışanları, aralarında ayırım yapılmaksızın aynı haklara sahiptir.  Tüm çalışanların çalışmayı durdurma, çalışma yerini mağdur etmeme hakkı vardır ve çalışmalarını bırakmak için yasal zamanlarını kullanabilirler.