Dekübitus Ülseri

Dokuların uzun süreli basınç altında kalmasına bağlı olarak gelişen ve daha çok vücudun kemik çıkıntılarının üzerinde gözlenen iskemik doku kaybı bası yarası ya da dekübitüs olarak isimlendirilir.

Latince yatmak anlamına gelen decumbere sözcüğünden türetilmiş olan dekübitus ülseri ve yatak yarası terimleri de bası yarası ile eşanlamlı olarak kullanılmakla beraber bası yaraları sadece yatan hastalarda değil tekerlekli iskemle ile dolaşan hastalarda da gözlendiğinden yetersiz kalmaktadır.

Bu yaraları gelişmesindeki en önemli etken basınç olduğundan bası yarası terimi en doğru isimlendirme olarak kabul edilmektedir.