“Çevre Hedefleri”

Dünyanın da bir kapasitesi var …

 • Canlılar olarak sınırsız ihtiyaçlara sahibiz. Bununla birlikte artan nüfus karşısında doğal kaynaklar da çaresiz kalıyor. Bu çaresizliğin başlıca sebebi duyarsızca ve gereğinden fazla tüketmemiz ve tüketirken de çevreye zarar vermemizdir.  Kendimize ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre sunmak için herkesin çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. 
   
 • Çevreye duyarlı bir üretici olarak tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve en başta çevreyi kirletmemenin yanı sıra geri dönüşüme önem veririz. Üretimden tüketime kadar tüm faaliyetlerimizde çevre bilinci ile hareket eder, proseslerimizi buna göre düzenleriz. 
   

Doğaya karşı saygı duyuyor, doğal kaynakların etkin kullanılmasını çevre politikamızın temeli kabul ediyoruz ve;

 • Çevre kirliliğine sebep olmak yerine oluşmasını engellemeyi, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı
   
 • Geri dönüşüm ile ilgili atıkların tekrar çevreye kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmayı
   
 • Çalışanlarımızı atıklar ve geri dönüşümlü atıklar ile ilgili bilgilendirmek ve sorumlu davranışlar geliştirmesi için eğitmeyi
   
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi için tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla sürekli iletişimde bulunmayı
   
 • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı taahüt ediyoruz.