EPUAP European Pressure Ulcers Advisory Pannel

EPUAP , European Pressure Ulcers Advisory Pannel : Avrupa Bası Yarası Danışma Panelindeki bilgiler ürünlerin üretiminde yol gösterici olarak kullanılmaktadır.